• 0
    • سبد خرید شما خالی می باشد!

باتری های خودرویی

باتری مناسب پراید

الوباتری چگونه کار می کند؟

بررسی و انتخاب

بررسی و انتخاب

ابتدا بر اساس مدل و نام خودروی خودتان، باتری مناسب برای خودروی خودتان را جستجو نمایید.

ثبت سفارش

ثبت سفارش

سفارش خودتان را در سایت ثبت کنید. در این مرحله باید نوع و آمپر باتری تحویلی خودتان را انتخاب کنید.

آماده سازی و ارسال

آماده سازی و ارسال

کارشناسان الوباتری سفارش شما را پردازش کرده و بعد از آماده سازی و برداشت از انبار تحویل کارشناس نصب می شود.

نصب و تست

نصب و تست

کارشناس نصب الوباتری در محل شما حاضر شده و بعد از تست کامل سیستم برقی خودروی شما، باتری جدید را نصب می کند.

شرکت های متعددی طرف قرارداد الوباتری هستند!

واحد خودرویی: 09022121284
شهرستانها: 02126741162
واحد UPS: 02122129830
مقایسه